Okres Ubezpieczenia

Dane osoby ubezpieczającej

Dane osobowe

Adres zamieszkania

Dane kontaktowe

Ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym

Aby edytować Ubezpieczającego wybierz NIE

Dodaj dane wszystkich osób, które będą objęte ubezpieczeniem

Ubezpieczonym może być jedynie dziecko, gdzie dziecko to każde dziecko własne Ubezpieczającego lub dziecko w pełni, bądź nie w pełni przez niego przysposobione, w wieku do 18 lat, a w przypadku uczęszczania do szkoły publicznej lub niepublicznej (w tym uczelni wyższej), znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polski, w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym, z wyłączeniem kursów oraz kształcenia korespondencyjnego - w wieku do 25 lat.

Dane osobowe

Adres zamieszkania

( KLIKNIJ ABY ZATWIERDZIĆ DANE UBEZPIECZONEGO )

Obowiązkowe pole